بهترین سرور کانتر ایرانی (کانتر سورس) 

IP : 178.216.250.82:32000